BOŻE NARODZENIE 2017

«Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis”. W tę „cichą noc, świętą noc” otwieramy nasze serca na posłanie miłości i pokoju. Zanurzeni w nowe światło Wcielonego Słowa, w światło Nocy Betlejemskiej, z ufnością spoglądamy w przyszłość, wierząc głęboko, że będzie ona pomyślna dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych …

ZGROMADZENIE DELEGATÓW KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

Przedstawiciele poznańskiego Oddziału KSW – Barbara Ziółkowska, Eugeniusz Jarosik i Piotr Strzykała – uczestniczyli w Zgromadzeniu Delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, które odbyło się 9 grudnia 2017 roku w Lublińcu. Po Mszy Świętej w kaplicy domowej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej delegaci reprezentujący poszczególne oddziały stowarzyszenia zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu Głównego …

NOWE WŁADZE KSW ODDZIAŁ W POZNANIU

10 listopada 2017 roku w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu. Członkowie stowarzyszenia wysłuchali między innymi sprawozdania z działalności Oddziału w minionej kadencji, które przedstawiła dyrektor szkół KSW w Poznaniu Barbara Ziółkowska, udzielili – na …

Spotkanie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z członkami Zarządu Oddziału KSW w Poznaniu

8 Listopada 2017 roku ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, spotkał się z członkami Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu. W rozmowach w rezydencji arcybiskupa poznańskiego uczestniczyli: prezes Zarządu Barbara Ziółkowska i członkowie Zarządu – Ewa Jędraszewska, Stanisława Borowczyk, Eugeniusz Jarosik i Zbysław Kaczmarek. Obecny …

WAKACJE 2017

WSZYSTKIM NASZYM UCZNIOM, ICH RODZICOM ORAZ PRACOWNIKOM NASZEJ SZKOŁY, UDANYCH WAKACJI ŻYCZĄ: Dyrekcja oraz Zarząd KSW

Święty Wincenty a’ Paulo

1 marca siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo przedstawiły życie i dzieła św. Wincentego a’ Paulo. Siostry przybliżyły także  uczestnikom swoją codzienną służbę w kraju i poza granicami Polski. Święty Wincenty a Paulo Wincenty urodził się w Pouy (obecnie St-Vincent-de-Paul w południowo-zachodniej Francji) 24 kwietnia 1581 r. …

Piotr Strzykała – prelekcja o wybitnym Wielkopolaninie Księdzu Wawrzyniaku

W lutym w ramach cyklicznych spotkań formacyjnych pan Piotr Strzykała wygłosił prelekcję o wybitnym Wielkopolaninie  Księdzu  Wawrzyniaku. Ksiądz i działacz społeczno-gospodarczy. Urodził się w 1849 r. w Wyrzece k. Śremu. W 1867 r. ukończył gimnazjum śremskie i wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie, otrzymując święcenia kapłańskie w 1872 r. Po …

Spotkanie opłatkowe z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, spotkał się 16 stycznia z uczniami szkół katolickich. W tradycyjnym spotkaniu świąteczno-noworocznym w rezydencji arcybiskupów poznańskich wzięli udział również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Obecni byli przedstawiciele Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu. Było bardzo radośnie. Uczniowie śpiewali kolędy i łamali się opłatkiem. Księdzu …

SPOTKANIE OPŁATKOWE

Dnia 4 stycznia 2017 roku w Domu Towarzystwa Chrystusowego odbędzie się Spotkanie Opłatkowe Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18-tej. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!