ZARZĄD KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

ODDZIAŁ W POZNANIU

Prezes:

• Eugeniusz Jarosik

Wiceprezes:

•Barbara Ziółkowska

Skarbnik:

•Ewa Jędraszewska

Sekretarz:

•Stanisława Borowczyk

Członkowie:

•Zbysław Kaczmarek
•Sylwia Augustyniak

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

  • Piotr Strzykała
  • Zofia Maćkowiak
  • Irmina Szukała

 

Dodaj komentarz