ZARZĄD KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

ODDZIAŁ W POZNANIU

Prezes Zarządu – Andrzej Święcichowski
Barbara Ziółkowska – wiceprezes
Stanisława Borowczyk – sekretarz
Ewa Jędraszewska – skarbnik
Maria Mańkowska – członek Zarządu
Iwona Roszkiewicz – członek Zarządu
Sylwia Augustyniak – członek Zarządu

 

Dodaj komentarz