UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ TEOLOGICZNY oraz ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA zapraszają na konferencję naukową – Święty i Mąż Stanu

 

Zapraszamy do skorzystania z transmisji internetowej.

W dniu konferencji link do bezpośredniej transmisji będzie udostępniony na stronie Wydziału Teologicznego UAM: www.teologia.amu.edu.pl przed rozpoczęciem konferencji – sobota, 21 listopada 2020 roku godz. 10.00-14.30

PROGRAM KONFERENCJI

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ TEOLOGICZNY oraz ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA zapraszają na konferencję naukową Święty i Mąż Stanu

 

 

Spotkanie formacyjne KSW, 5.03.2020

Prymas  Stefan Wyszyński:  Sumienie prawe. U podstaw odnowy życia narodowego

Pallotinum 1981, Poznań

 Wprowadzenie : Patron na nasze czasy.

August Hlond, Stefan Wyszyński, Jan Paweł II. Prorocy, którzy wskazali Polakom reguły osiągania zwycięstwa na drodze do świętości,   w wymiarze nie tylko indywidualnym,  ale  też wspólnotowym – narodowym.  W czerwcu  oczekujemy na uroczystość  beatyfikacji  Prymasa Wyszyńskiego,  a więc „oficjalne”  zatwierdzenie Jego orędownictwa w niebie.  Imponujące dokonania  Prymasa Tysiąclecia przypominane są  obecnie  w wydawnictwach książkowych i prasie katolickiej.

Dla wychowawców i rodziców  bezcenne  mogą okazać się  rozważania na temat sumienia, czyli  kompasu  duchowego człowieka,  o którym  nowoczesne  nurty  edukacji  zdają  się zapominać. W małej książeczce pod  wskazanym w temacie tytułem, znajdujemy  rozważania  Prymasa wygłoszone  6 stycznia 1981 roku,  w dniu uroczystości Trzech Króli. Dotyczą one 5 poziomów sumienia.

Sumienie osoby ludzkiej

  Opiera się na wartościach kierujących do prawdy.

  Wymaga nieustannej pracy rozumu  i woli.

  Wynika z porządku wychowania i porządku łaski.

  Ten cichy głos ma swoje echo na kolejnych poziomach  sumienia.

Sumienie rodzinne

   Do sumienia indywidualnego, czyli pracy rozumu i woli, dochodzi szczególna praca serca.

   Na  rodzinę działają  potężne siły rozkładowe:  rozbicie,  zwłaszcza wśród rodzin inteligenckich, poszukiwanie ułatwionego życia –  egoizm i samolubstwo,  zgodnie  z zasadą „ja  mam prawo do  szczęścia”.

Sumienie narodowe

    Poprzez  rodzinę  wkraczamy do  życia społecznego, które jest sercem  życia narodowego . Im człowiek lepiej ukształtowany przez życie rodzinne oraz  przez łaskę, tym spokojniej wchodzi w głębię życia Narodu, tym użyteczniejszy  jest dla wspólnoty.

    Wejście w bogactwo wspólnoty narodowej, czyli ziemi i kultury, pociąga za sobą zobowiązania. „Czyńcie sobie ziemię poddaną” – to jeden wymiar. Z drugiej strony  kultura, a więc język,  literatura, sztuka, kultura twórcza, obyczajowa, religijna.  Szacunek dla przeszłości  oznacza  poznanie, ocenienie i zrozumienie  dziedzictwa, którego zdradzić nie wolno. Trzeba się tego dziedzictwa  trzymać  „sercem i pazurami”, jak Drzymała, Boryna, żołnierz w okopie, lekarz przy łóżku konającego, siwiejący mąż nauki przy swoim biurku zawalonym papierami, …., każdy uczciwy człowiek, kierujący się prawym sumieniem i dobrą wolą. W ten sposób  powstaje świadomość  służby społecznej  i kształtuje się więź  wspólnoty narodowej – tak, że nikt nie czuje się kimś obcym w swojej Ojczyźnie.  Wszystko nas interesuje, wszystko jest dla nas cenne i drogie. (str. 13)

 

Sumienie zawodowe

    Nie wystarczy być fachowcem;  do  wszystkich rodzajów kompetencji należy dołożyć pion moralny człowieka. Nie wystarczy sama    ekonomia, potrzebny jest ład i porządek moralny, poczucie więzi  społecznej i świadomość wspólnoty :  „Jedni drugich brzemiona noście”.  Nasza praca jest służbą społeczną.  Doniosłe znaczenie dla pracy ludzkiej ma dobre kierownictwo, które jednak nie zastąpi indywidualnej postawy  moralnej człowieka pracującego.

Sumienie obywatelsko – polityczne

    Nie spada ono znikąd,  ale wypracowuje się w człowieku, istocie rozumnej, wolnej, miłującej,

w człowieku który wie, że dobro Rzeczpospolitej jest dobrem najwyższym.   Chodzi o dobro obywateli, a więc ukierunkowanie sumienia na  ludzi, na prawa człowieka, na  prymat człowieka. Dobro Rzeczpospolitej nie wisi w powietrzu, jest w  każdym z nas.

    Wiek XX to wiek nieufności do człowieka, wiek  państw tyrańskich, które można nazwać zorganizowanym więzieniem. Tak być nie może.

     Mówiąc o  sumieniu obywatelsko – politycznym   trzeba rozważyć problem demokracji  i humanizacji. Demokracja –  demos, rządy ludu – nie wystarczy. Konieczna jest humanizacja  zgodna z Ewangelią, z Credo, zawierającym słowa: „dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem” Pragnieniem Chrystusa jest, aby każde dziecko Boże stało się w pełni człowiekiem.

     Podsumowując – człowiek w pełni  to humanizacja życia   osobistego  –  rozumu, woli i serca, humanizacja życia rodzinnego, wychowania, życia narodowego,   pracy  zawodowej, humanizacja naszego życia politycznego.

Myśli Prymasa na zakończenie rozważań:

     „Wstań i oświeć się Warszawo, bo przyszła światłość Twoja”. To nawiązanie do papieskiego wołania „ Niech przyjdzie Duch twój i odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi”. Niechże się więc umacnia się w nas wrażliwość na sumienie człowieka, sumienie rodzinne, narodowe, zawodowe, polityczne. Wtedy dopiero nastąpi odnowa. Zależy ona od każdego z nas.

Podczas spotkania formacyjnego  narodziła się  myśl, aby  Maryjny Prymas, autor Ślubów Jasnogórskich, który czynił wszystko Soli  Deo per Mariam ,  został  Patronem    Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.   Koronnym argumentem  okazała się  następująca myśl Prymasa:  „Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość  do Ojczyzny,  do kultury domowej,  rodzinnej i narodowej”.  (15 sierpnia 1977).

Dr Iwona Roszkiewicz


Spotkania formacyjne KSW

Program na II półrocze roku szkolnego 2019/2020

 

Zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczynamy II semestr spotkań formacyjnych w domu Księży Chrystusowców. Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę 5 lutego: o godzinie 18.00 Msza święta, potem spotkanie.

Zarząd KSW podjął uchwałę, aby w tym semestrze spotkania prowadzili sami uczestnicy. Chcemy wpisywać się w bieżące plany ewangelizacyjne Kościoła. Tak więc najbliższe zajęcia poświęcamy przybliżeniu postaci ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w związku z Jego beatyfikacją w maju. Chcemy duchowo przygotować się na to święto. Tym razem Piotr Strzykała – historyk, sięgając do mniej znanych publikacji, wprowadzi nas w cykl spotkań poświęconych tej wybitnej postaci.

Spotkania mają charakter otwarty. Jeżeli bliskie Ci są sprawy wychowania i rozwoju człowieka oraz kształt rzeczywistości, w której żyjemy – przyjdź, jesteś potrzebny, zapraszamy.


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2019/2020

Cykl spotkań pt. „W mocy Bożego Ducha”

 

11.09.2019 – „Sobór po Polsku”, spotkanie z Michałem Białkowskim, autorem książki „Protokoły Konferencji polskich ojców soborowych. Zbiór dokumentów 1962-1965”, dr Michał Białkowski.

02.10.2019 – „Był z nami od początku…”. Wspomnienie o księdzu Szymanku.

06.11.2019 – Odrodzenie Kościoła w Rosji”, s. Maria Stecka RSCJ.

04.12.2019 – Edukacja prowadzona przez siostry Sacré Coeur w Meksyku i Stanach Zjednoczonych”, s. Lidia Gołębiewicz RSCJ.

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz. 18:00

Adwentowy dzień skupienia w Morasku – 01.12.2019 r.

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej

ul. Panny Marii 4,

61-108 Poznań

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na II półrocze roku szkolnego 2018/2019

Cykl spotkań pt. „W mocy Bożego Ducha”

06.02.2019 „List do Laodycei – symbol współczesnego konsumpcyjnego świata”, prof. Adam Sikora OFM.

13.03.2019 „Sumienie jako podstawowa władza moralna i jego formacja”, Ks. dr Adam Sikora.

03.04.2019 „Duch kształtujący sumienie”, Ks. dr Andrzej Łysy TChr.

08.05.2019 „Misja poprzez owoce i charyzmaty siostry Urszuli Ledóchowskiej – Dar uśmiechu i radości”, Siostry SJK.

05.06.2019 „Współpraca z Duchem Świętym w procesie wychowania”, Wojciech Bartnicki SSCC.

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz. 18:00

Wielkopostny dzień skupienia w Morasku – 14.04.2019 r

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2018/2019

Cykl spotkań pt. „Człowiek – Kościół – Cywilizacja”

05.09.2018 „Hermeneutyka reformy a hermeneutyka nieciągłości, czyli jak według Benedykta XVI interpretować Sobór Watykański II”, Ks. Wojciech Nowicki.

03.10.2018 „ Różaniec modlitwą kontemplacyjną”, Ks. dr Jan Glapiak.

07.11.2018 „Apokalipsa przestrogą przed konstruowaniem świata bez Boga”, O. prof. Adam Sikora.

05.12.2018 „List do kościoła Laodycei– symbol współczesnego konsumpcyjnego świata ”, O. prof. Adam Sikora.

 

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz. 18:00

Wielkopostny dzień skupienia w Morasku – 02. 12. 2018 r.

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na II półrocze roku szkolnego 2017/2018

Cykl spotkań pt. „ Jak żyć Ewangelią dziś?”

07.02.2018  Patmos a Apokalipsa św. Jana.

prof. Adam Sikora OFM

07.03.2018 „ Męka Chrystusa wg Ewangelii św. Jana ”

Ks. prof. Edward Szymanek TChr .

04.04.2018 „Moja Msza Św.”

Paweł Wieczorkiewicz.

09.05.2018 „Projekt klasztoru wg wizji Faustyny ”

Dr Hanna Cytryńska

06.06.2018 „Nauczyciel jako uczeń Pana”

Leszek Golczyński SSCC.

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz.18:00

Wielkopostny dzień skupienia w Morasku  – 11.03.2018 r.

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW

ODZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone

dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

Cykl spotkań pt. „ Idźcie i głoście”

06.09.2017  „Damiane de Veuster – misjonarz z Molokai, apostoł trędowatych”, Ojciec Mateusz CZERWIŃSKI sscc.

04.10.2017 „ Idźcie i głoście – zadanie realizowane czy przegadane? ”, Ks. Sylwester MARZEC TChr .

08.11.2017 „Wielkość i dramat polskich Kresów”, Stanisław SROKOWSKI.

06.12.2017 „Rola ciszy w czasie Mszy Świętej”, Ks. Wojciech NOWICKI.

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz.18:00

Adwentowy dzień skupienia w Morasku  – 03.12.2017 r.

Spotkanie opłatkowe – 10.01.2018 r.

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Cykl spotkań pt. „ Idźcie i głoście”

 

15.02.2017 „ Ksiądz Piotr Wawrzyniak – lider społeczeństwa Wielkopolskiego”, Piotr STRZYKAŁA

01.03.2017 „ Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia.”, Siostra Halina SKÓRNICKA.

05.04.2017 „Realizacja programu idźcie i głoście w charyzmacie Chrystusowców”, Ks. dr Andrzej ŁYSY TChr.

10.05.2017 „Archidiecezjalne Centrum Misyjne w Poznaniu”, Siostra Barbara ZDUNEK

07.06.2017 „ Nauczyciel, biznesmenem czy liderem chrześcijańskim”, Ks. dr Maciej SARBINOWSKI.

 

 

Msze św. z homilią – przed każdym spotkaniem – godz. 18:00

Wielkopostny dzień skupienia w Morasku  – 02.04.2017 r.

 

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

 

Ks. dr Andrzej Łysy TChr

 


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Cykl spotkań pt. „W poszukiwaniu drogowskazów”

 • 7.09.2016 r. – Ks. Stanisław Konarski – człowiek, który odważył się być mądrym”
  Piotr Strzykała
 • 5.10.2016 r. – „Sobór Watykański II – wielki przełom w historii Kościoła. Perspektywa półwiecza”
  dr Michał Białkowski
 • 9.11.2016 r. – „Nauczyciel biznesmenem czy liderem chrześcijaństwa”
  Ks. Dr Maciej Sarbinowski
 • 7.12.2016 r. – „Kształt współczesnego czeskiego życia duchowego”
  Dr Jan Wiśniewski

Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Adwentowy dzień skupienia w Morasku – 27.11.2016 r.

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza pra¬ca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twojego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr

 


KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

Program na II półrocze roku szkolnego 2015/2016

Cykl spotkań pt. „Chrzest i miłosierdzie”

 • 3.02.2016 r. – Doświadczanie Bożego miłosierdzia – świadectwo
  Tomasz RATAJCZAK
 • 2.03.2016 r. – „Bóg Miłosierny w Piśmie Świętym”
  Ks. prof. Edward SZYMANEK TChr
 • 6.04.2016 r. – „Chrystianizacja i ewangelizacja państwa i narodu polskiego”
  Ks. prof. Bernard KOŁODZIEJ TChr
 • 4.05.2016 r. – „Jan Paweł II i św. Faustyna o Bożym miłosierdziu”
  Dr Ewa K. CZACZKOWSKA
 • 8.06.2016 r. – Afryka – Czad – Miłosierdzie Danuta PRAUSE

 

Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Wielkopostny dzień skupienia – 13.03.2016 r.

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza pra¬ca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość mło¬dego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twojego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr


Program na I półrocze roku szkolnego 2015/2016 r.

Cykl spotkań pt. „Oni żyli w prawdzie”

■ 2.09.2015 r. – „Ojciec Honoriusz – osoba konsekrowana w służbie człowiekowi”
Ks. prol. Edward SZYMANEK TChr
Stanisława BOROWCZYK – Prezes Fundacji im. o. Honoriusza
■ 7.10.2015 r. – „Abp Antoni Baraniak. Biskup niezłomny” Jolanta HAJDASZ- dziennikarka, autorka filmu „Zapomniane męczeństwo”, redaktor naczelna miesięcznika „Wnet”
■ 4.11.2015 r. – „Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej” Eugeniusz JAROSIK-prawnik, ekspert prawa farmaceutycznego, manager ds. komunikacji Naczelnej Izby Aptekarzy, członek zarządu SDP
■ 2.12.2015 r. – „Jan Paweł II i św. Faustyna o Bożym miłosierdziu” Dr Ewa K. CZACZKOWSKA – publicystka, pisarka, historyk, nauczyciel akademicki, szefowa portalu Areopag21.pl, autorka m.in. „Siostra Faustyna. Biografia Świętej”, „Cuda świętej Faustyny”, „Prymas Wyszyński. Biografia”, „Ksiądz Jerzy Popiełuszko”

Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Adwentowy dzień skupienia w Morasku – 29.11.2015 r.

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie, zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia. Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WYCHOWAWCÓW ODDZIAŁ W POZNANIU

zaprasza na otwarte spotkania formacyjne przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych problematyką współczesną

„Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość” ( Łk 21, 15a)

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Styczeń – czerwiec 2015 rok

• 7.01.2015 r. Uroczyste spotkanie opłatkowe
• 4.02.2015 r. Uniwersalizm pedagogiczny św. Franciszka z Asyżu, O. dr Kamil PACZKOWSKI OFM.
• 4.03.2015 r. Pedagogia kardynała Augusta Hlonda nie pisana przy tablicy, Ks. dr Andrzej ŁYSY TChr.
• 1.04.2015 r. Zwyczajność i nadzwyczajność pedagogizacji bł. Natalii Tułasiewicz, S. dr Gabriela JANIKULA ASC.
• 6.05.2015 r. Troska o formację w początkach istnienia. Ks. Ignacy Posadzy Ks. prof. Edward SZYMANEK TChr .
• 3.06.2015 r. Pedagogika dialogu. Personalistyczna pedagogika chrześcijańska… Po co? dla kogo? dla czego?, S. dr Gabriela JANIKULA ASC.

Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Wielkopostny dzień skupienia w Morasku – 1.03.2015 r.

________________________________________

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia.
Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Wrzesień – grudzień 2014 rok
Święci pedagodzy

1. 03.09.2014 r. – „Pedagogika św. Marii De Mattias”
Siostra dr Gabriela Janikula
1. 01.10.2014 r. – „Idee patriotyczne jako element wychowania religijnego według koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego”
Ks. dr Adam Adamski COr Poznań
1. 05. 11.2014 r. – „Prewencyjny system wychowawczy św. Jana Bosko. Rola Oratorium i świetlic środowiskowych”
2. Ks. dr Piotr Marchwicki
3. 03.12.2014 r. – „Uśmiechnięta i radosna pedagogika św. Filipa Neri”
Ks. dr Adam Adamski COr Poznań
Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Adwentowy dzień skupienia w Morasku – 14.12.2014 r.

Od każdego z nas, zatem i od Ciebie zależy, czym nasza praca wychowawcza jest i będzie, jaka będzie przyszłość młodego pokolenia.
Przyjdź więc z bogactwem i pragnieniem Twego serca, aby się spotkać z Chrystusem – Dobrym Nauczycielem.

Ks. dr Andrzej Łysy TChr

________________________________________
________________________________________
________________________________________

Styczeń – czerwiec 2014 rok

1. 08. 01. 2014 r. – Uroczyste spotkanie opłatkowe
2. 26. 02. 2014 r. – „Zagrożenia autorytetu nauczyciela”
Prof. dr hab. Andrzej Urbaniak
3. 06. 03. 2014 r. – „Kwestia antropologiczna jako nowa kwestia społeczna w świetle nauczania Benedykta XVI”
Ks. dr Tomasz Głuszak
4. 02. 04. 2014 r. – „Jan Paweł II świętość, która wychowuje człowieka”
Siostra dr Gabriela Janikula
5. 07. 05. 2014 r. – „Pedagogia Boża w Starym Testamencie”
Ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot
6. 04. 06. 2014 r. – „Gender”
Ks. prof. dr hab. Bortkiewicz
Msza św. z homilią – przed każdym spotkaniem, godz. 18.00.
Wielkopostny dzień skupienia w Morasku – 06. 04. 2014 r.

PRZERWA WAKACYJNA

Dodaj komentarz