Od lewej: Barbara Ziółkowska, Stanisława Borowczyk, Ewa Jędraszewska, arcybiskup Stanisław Gądecki, Eugeniusz Jarosik, Zbysław Kaczmarek, Piotr Strzykała

8 Listopada 2017 roku ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, spotkał się z członkami Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu. W rozmowach w rezydencji arcybiskupa poznańskiego uczestniczyli: prezes Zarządu Barbara Ziółkowska i członkowie Zarządu – Ewa Jędraszewska, Stanisława Borowczyk, Eugeniusz Jarosik i Zbysław Kaczmarek. Obecny był także Piotr Strzykała, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału. Członkowie Zarządu przedstawili działalność poznańskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców oraz osiągnięcia szkół KSW w Poznaniu, podkreślając wysoki poziom nauczania i realizowanie programu wychowawczego, opartego na wartościach chrześcijańskich. Ważnym tematem spotkania były również perspektywy rozwoju poznańskich szkół KSW . Członkowie Zarządu w imieniu uczniów, ich rodziców i nauczycieli zaprosili księdza arcybiskupa do złożenia w szkołach wizyty duszpasterskiej.

(ej)