BOŻE NARODZENIE 2017

«Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis”. W tę „cichą noc, świętą noc” otwieramy nasze serca na posłanie miłości i pokoju. Zanurzeni w nowe światło Wcielonego Słowa, w światło Nocy Betlejemskiej, z ufnością spoglądamy w przyszłość, wierząc głęboko, że będzie ona pomyślna dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych …

ZGROMADZENIE DELEGATÓW KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

Przedstawiciele poznańskiego Oddziału KSW – Barbara Ziółkowska, Eugeniusz Jarosik i Piotr Strzykała – uczestniczyli w Zgromadzeniu Delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, które odbyło się 9 grudnia 2017 roku w Lublińcu. Po Mszy Świętej w kaplicy domowej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej delegaci reprezentujący poszczególne oddziały stowarzyszenia zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu Głównego …

NOWE WŁADZE KSW ODDZIAŁ W POZNANIU

10 listopada 2017 roku w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu. Członkowie stowarzyszenia wysłuchali między innymi sprawozdania z działalności Oddziału w minionej kadencji, które przedstawiła dyrektor szkół KSW w Poznaniu Barbara Ziółkowska, udzielili – na …