Przedstawiciele poznańskiego Oddziału KSW – Barbara Ziółkowska, Eugeniusz Jarosik i Piotr Strzykała – uczestniczyli w Zgromadzeniu Delegatów Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, które odbyło się 9 grudnia 2017 roku w Lublińcu.

Po Mszy Świętej w kaplicy domowej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej delegaci reprezentujący poszczególne oddziały stowarzyszenia zapoznali się ze sprawozdaniami Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrali nowe władze krajowe Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Prezesem Zarządu ponownie został Dariusz Przyłas, dyrektor Zespołu Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu. W skład Zarządu Głównego wszedł prezes KSW Oddziału w Poznaniu Eugeniusz Jarosik.

Delegaci przyjęli nowy Statut KSW oraz zdecydowali o przeniesieniu siedziby Stowarzyszenia z Warszawy do Lublińca.