«Puer natus est nobis, et Filius datus est nobis”. W tę „cichą noc, świętą noc” otwieramy nasze serca na posłanie miłości i pokoju. Zanurzeni w nowe światło Wcielonego Słowa, w światło Nocy Betlejemskiej, z ufnością spoglądamy w przyszłość, wierząc głęboko, że będzie ona pomyślna dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców.

 

Wraz z całym Kościołem pragniemy rozważać sens cudownych znaków, jakie otaczają tajemnicę Bożego Narodzenia. Niech Gwiazda Betlejemska, która przed wiekami wskazała trzem mędrcom drogę do Dzieciątka Jezus, ciągle nas do niego prowadzi.

Wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, a także nauczycielom, rodzicom oraz uczniom szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i ich najbliższym życzymy radosnych Świąt i dobrego, błogosławionego roku 2018.

 

W imieniu Zarządu KSW Oddział w Poznaniu i Dyrekcji szkół

Eugeniusz Jarosik

Prezes Zarządu

Barbara Ziółkowska

Wiceprezes, Dyrektor Szkół