„Ojciec Honoriusz – osoba konsekrowana w służbie człowiekowi”

„Ojciec Honoriusz – osoba konsekrowana w służbie człowiekowi” to temat kolejnego spotkania formacyjnego, które odbyło się 2 września 2015 r. w domu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu przy ul. Panny Marii 4. Ks. prof. Edward Szymanek TChr podjął tematykę życia konsekrowanego, natomiast Stanisława Borowczyk – Prezes Fundacji im. …

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

W dniach 13-14 kwietnia 2015 r. odbyła się na Jasnej Górze, Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich z udziałem pedagogów szkolnych. Temat Konferencji: Rodzina i wychowanie – wybrane zagadnienia. Poznański oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, reprezentowała Wiceprezes Stowarzyszenia, pani mgr Barbara Ziółkowska. Wykłady: – Ks. dr Przemysław Drąg, …

Jubileusz ks. prof. Edwarda Szymanka

W kwietniu ks. prof. Edward Szymanek obchodził jubileusz kapłaństwa. 10 kwietnia w Domu Chrystusowców członkowie Zarządu KSW spotkali się z Księdzem Profesorem, by podziękować za wieloletnią posługę duszpasterską i opiekę duchową, którą przez wiele lat sprawował nad Stowarzyszeniem. To wyjątkowe spotkanie było okazją do wielu wspaniałych wspomnień, refleksji i przedstawienia …