Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska o Bożym Miłosierdziu, to temat spotkania formacyjnego, które odbyło się 2 grudnia 2015 r. w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Tym razem prelekcję wygłosiła siostra dr Gabriela Janikula. Siostra odniosła się także do słów Ojca Świętego Franciszka, który wielokrotnie podkreśla, że w Roku Jubileuszowym nie chodzi o to, by teoretycznie rozważać co to jest miłosierdzie i je definiować, ale o to, by je przeżywać. Chodzi o doświadczanie ciągłe i aktualne i by miejsca w których wyraża się Kościół, w szczególności nasze parafie i nasze wspólnoty, stały się wyspami miłosierdzia na morzu obojętności.