ZARZĄD KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW

ODDZIAŁ W POZNANIU

Prezes:

• prof. Piotr Grochmalski

Wiceprezes:

•Barbara Ziółkowska

Skarbnik:

•Ewa Jędraszewska

Sekretarz:

•Stanisława Borowczyk

Członkowie:

•Zbysław Kaczmarek
•Eugeniusz Jarosik

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

  • Piotr Strzykała
  • Krystyna Wójcik
  • Irmina Szukała

 

Dodaj komentarz