Podczas spotkania przedstawiono m. in. działalność szkół i przedszkola KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu.  Błogosławieństwo Arcypasterza umocniło obecnych do podejmowania kolejnych zadań związanych z edukacją.