„Boże Miłosierdzie w Piśmie Świętym” to kolejny temat podjęty w ramach cyklicznych spotkań formacyjnych organizowanych przez zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu. Drugiego marca prelekcję wygłosił ksiądz prof. Edward Szymanek.
Ksiądz profesor omawiając miłosierdzie Boże w Starym i Nowym Testamencie, zaznaczył, że przedmiotem tego miłosierdzia byli przede wszystkim uciśnieni, cierpiący i słabi.
Ksiądz profesor podkreślił, że w Piśmie Świętym wypowiedzi na temat miłosierdzia Bożego zdecydowanie dominują nad tekstami traktującymi o miłosierdziu międzyludzkim. Proporcja ta oddaje istotę i bezmiar miłosierdzia, wskazuje też drogę, jaką powinien podążać człowiek idący za Chrystusem.