6 i 7 kwietnia bieżącego roku przedstawiciel zarządu KSW, Eugeniusz Jarosik oraz dyrektor szkół im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, Barbara Ziółkowska, uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Tym razem konferencja odbyła się z udziałem księdza biskupa Marka Mendyka oraz minister Anny Zaleskiej. Uczestnicy podjęli szereg bardzo ważnych kwestii związanych z reformą oświaty. W krótkich wystąpieniach przedstawili także postulaty do pani minister, jednak z uwagi na trwające konsultacje społeczne nie padły żadne wiążące deklaracje. Konferencje na Jasnej Górze to czas wymiany doświadczeń i podejmowania trudnych czasem tematów, z jakimi zmaga się współczesne szkolnictwo. Referaty wygłosili m.in. ks. dr Marek Studencki, który podkreślał, że nasi uczniowie zaufają Chrystusowi patrząc na nas i Adam Wroniecki.  Natomiast ksiądz Dariusz Bartocha w swoim wystąpieniu mówił o ochronie dzieci i młodzieży w praktyce wychowawczej szkół katolickich – na przykładzie szkół salezjańskich. Drugiego dnia Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawili sprawozdanie za rok 2015 oraz przeprowadzono wybory nowego Zarządu.

BZ