W dniu 6 kwietnia społeczność nauczycielska uczestniczyła w spotkaniu formacyjnym u księży Chrystusowców.

Tym razem tematyka prelekcji była ściśle związana, ze zbliżającą się 1050 rocznicą Chrztu Polski.

Wykład wygłosił ks. prof. Bernard Kołodziej, a jego tematem była: Ewangelizacja narodu polskiego.

Ewa Radolak