Relacja z udziału w X Zjeździe Gnieźnieńskim w dniach 12–13 marca 2016.

Relacja Piotra Strzykały ze Zjazdu Gnieźnieńskiego Moim gorącym pragnieniem było uczestniczenie w zjazdach gnieźnieńskich. Z różnych względów nie mogłem przez wiele ich edycji brać  w nich udziału. Udało się wreszcie w tym roku.   Nie zawiodłem się. Wspólnie z żoną uczestniczyliśmy w pięciu panelach. Pierwszy dotyczył ekonomii i nosił tytuł „Gospodarka …

Wielkopostny Dzień Skupienia KSW w Morasku

13 marca członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców spotkali się w Domu św. Józefa w Morasku  na corocznym, wielkopostnym spotkaniu modlitewnym, które prowadził ksiądz rektor dr Andrzej Łysy oraz ksiądz prałat, dziekan dekanatu Poznań Rataje, proboszcz parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi dr Henryk Szymczak. Głęboka myśl  konferencji dała podstawę refleksji w ważnym …

„Boże Miłosierdzie w Piśmie Świętym”

„Boże Miłosierdzie w Piśmie Świętym” to kolejny temat podjęty w ramach cyklicznych spotkań formacyjnych organizowanych przez zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu. Drugiego marca prelekcję wygłosił ksiądz prof. Edward Szymanek. Ksiądz profesor omawiając miłosierdzie Boże w Starym i Nowym Testamencie, zaznaczył, że przedmiotem tego miłosierdzia byli przede wszystkim uciśnieni, cierpiący …

Świadectwa o Bożym Miłosierdziu

W pierwszą środę miesiąca w Domu Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej w ramach stałego cyklu formacyjnego członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców mogli wysłuchać wyjątkowego świadectwa Pana Tomasza Ratajczaka, który opowiedział uczestnikom o doświadczeniu Bożego Miłosierdzia w jego życiu.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W czwartek 14 stycznia w Domu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu miało miejsce spotkanie opłatkowe członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ksiądz rektor Andrzej Łysy. Po mszy wszyscy zaproszeni goście obejrzeli jasełka przygotowane przez uczniów klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej nr …

Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska o Bożym Miłosierdziu…

Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska o Bożym Miłosierdziu, to temat spotkania formacyjnego, które odbyło się 2 grudnia 2015 r. w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Tym razem prelekcję wygłosiła siostra dr Gabriela Janikula. Siostra odniosła się także do słów Ojca Świętego Franciszka, który wielokrotnie podkreśla, że w Roku …