Od Chrztu do radości życia

„Od Chrztu do radości życia” – to tytuł konferencji naukowej zorganizowanej 7 maja br. w auli budynku Wydziału Teologicznego w  Poznaniu. Celem konferencji było interdyscyplinarne spojrzenie na życie bł. Natalii w 110 rocznicę jej urodzin i przyjęcia przez nią sakramentu chrztu. Spotkanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą sprawowaną w kaplicy Wydziału …

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

6 i 7 kwietnia bieżącego roku przedstawiciel zarządu KSW, Eugeniusz Jarosik oraz dyrektor szkół im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu, Barbara Ziółkowska, uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Tym razem konferencja odbyła się z udziałem księdza biskupa Marka Mendyka oraz minister Anny Zaleskiej. Uczestnicy podjęli szereg …

Wyjazdowa konferencja dyrektorów szkół katolickich

17 marca w Zespole Szkół Katolickich w Śremie odbyło się spotkanie dyrektorów  szkół katolickich z Księdzem Biskupem Damianem Brylem. Poza wymianą doświadczeń i poglądów na temat obecnej sytuacji w oświacie,  był czas na zwiedzenie szkoły i zapoznanie się ze społecznością szkół. Nasze szkoły reprezentował Pan prof. Piotr Grochmalski oraz Pani …

Relacja z udziału w X Zjeździe Gnieźnieńskim w dniach 12–13 marca 2016.

Relacja Piotra Strzykały ze Zjazdu Gnieźnieńskiego Moim gorącym pragnieniem było uczestniczenie w zjazdach gnieźnieńskich. Z różnych względów nie mogłem przez wiele ich edycji brać  w nich udziału. Udało się wreszcie w tym roku.   Nie zawiodłem się. Wspólnie z żoną uczestniczyliśmy w pięciu panelach. Pierwszy dotyczył ekonomii i nosił tytuł „Gospodarka …

Wielkopostny Dzień Skupienia KSW w Morasku

13 marca członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców spotkali się w Domu św. Józefa w Morasku  na corocznym, wielkopostnym spotkaniu modlitewnym, które prowadził ksiądz rektor dr Andrzej Łysy oraz ksiądz prałat, dziekan dekanatu Poznań Rataje, proboszcz parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi dr Henryk Szymczak. Głęboka myśl  konferencji dała podstawę refleksji w ważnym …

„Boże Miłosierdzie w Piśmie Świętym”

„Boże Miłosierdzie w Piśmie Świętym” to kolejny temat podjęty w ramach cyklicznych spotkań formacyjnych organizowanych przez zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Poznaniu. Drugiego marca prelekcję wygłosił ksiądz prof. Edward Szymanek. Ksiądz profesor omawiając miłosierdzie Boże w Starym i Nowym Testamencie, zaznaczył, że przedmiotem tego miłosierdzia byli przede wszystkim uciśnieni, cierpiący …

Świadectwa o Bożym Miłosierdziu

W pierwszą środę miesiąca w Domu Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej w ramach stałego cyklu formacyjnego członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców mogli wysłuchać wyjątkowego świadectwa Pana Tomasza Ratajczaka, który opowiedział uczestnikom o doświadczeniu Bożego Miłosierdzia w jego życiu.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W czwartek 14 stycznia w Domu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu miało miejsce spotkanie opłatkowe członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ksiądz rektor Andrzej Łysy. Po mszy wszyscy zaproszeni goście obejrzeli jasełka przygotowane przez uczniów klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej nr …