Dnia 4 stycznia 2017 roku w Domu Towarzystwa Chrystusowego odbędzie się Spotkanie Opłatkowe Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18-tej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!