To był długo oczekiwany dzień. 24 października 2016 r. Dom Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu stanął otworem dla przybyłych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wszystko to po to, by móc wspólnie świętować jubileusz 10-lecie istnienia Publicznego Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz. Swoje dwunaste urodziny obchodziły też nasze przedszkole i szkoła podstawowa.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą świętą, której przewodniczył ks. prałat dr Jan Stanisławski, następnie goście zgromadzili się w auli Chrystusowców, by wziąć udział w części oficjalnej. Poprowadzili ją nauczyciele naszej szkoły: Anna Błachowska i ks. Marcin Przybylski.

Na okrągłych urodzinach zabraknąć nie mogło znamienitych gości: obok księdza prałata Jana Stanisławskiego – delegata Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego, Stanisława Gądeckiego, wśród przybyłych znalazł się też ks. prof. Edward Szymanek, wieloletni duszpasterz naszych szkół. Okiem życzliwego gospodarza śledził poczynania na scenie ks. Andrzej Łysy, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Swoją obecnością zaszczycili nas także ks. kanonik Eugeniusz Guździoł, proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Poznaniu (do której należała bł. Natalia Tułasiewicz) oraz ks. Dawid Kawała, ojciec duchowny z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Na widowni znaleźli się ponadto: Dariusz Przyłas, Prezes Zarządu Głównego KSW, Marek Bolek, członek Zarządu Głównego KSW, członkowie Zarządu KSW w Poznaniu: Stanisława Borowczyk, Eugeniusz Jarosik, Zbysław Kaczmarek. Jubileusz uczciły też swoją obecnością Zofia Paszkiewicz i Iwona Ruszkiewicz, wcześniej pełniące funkcje prezesów KSW.

Dopisali także reprezentanci miasta: Julita Włodarczyk, delegat Kuratora Oświaty oraz Przemysław Aleksandrowicz, delegat Rady Miasta. Z bratnim pozdrowieniem przyjechał Leszek Weichert – dyrektor szkół KSW w Gorzowie Wielkopolskim i członek zarządu Rady Szkół Katolickich. Niezmiernie ucieszyliśmy się również z obecności Doroty Tułasiewicz, która reprezentowała rodzinę Naszej Patronki, a także z przybycia na nasze obchody gen. Jana Podhorskiego oraz państwa Krystyny i Zbigniewa Banaszaków – rodziny „Zagończyka”. W  ważnym dniu nie zawiodła także Izabela Lorenz, Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Udział tych osób w uroczystości sprawił, że historia szkoły nie pozostała w oderwaniu od historii kraju.

Nie mogło zabraknąć przedstawicieli Rady Rodziców szkoły podstawowej i przedszkola oraz gimnazjum. Z życzeniami przybyli: Anna Chudzik, Monika Komorowska, Piotr Wasilewski i Robert Fedorowicz. Czas dla nas znalazł też Eugeniusz Jacek, Prezes PTTK w Poznaniu. O nutę poetycką podczas uroczystości zadbała Barbara Miczko-Malcher, Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Poznaniu,. Ponadto w Domu Chrystusowców stawili się licznie przedstawiciele współpracujących ze szkołą firm oraz reprezentanci poznańskich szkół wraz z pocztami sztandarowymi

Patrony honorowe nad obchodami 10-lecia Publicznego Gimnazjum KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz objęły: Towarzystwo dla Polonii Zagranicznej, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Firma WPiP oraz PTTK w Poznaniu.

Słowa błogosławieństwa dla szkoły nadeszły od samego Papieża Franciszka. Listowne życzenia i gratulacje złożyli także: Pani Prezydentowa – Agata Kornhauser-Duda, Państwo Janina i Jan Dudowie, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz zaprzyjaźnione szkoły i instytucje.

Część oficjalną obchodów otworzył ksiądz prałat Jan Stanisławski. Przypomniał on, że Poznań jest kolebką polskiej historii, nawiązał też do idei, które powinny przyświecać szkołom katolickim, przede wszystkim – do ideału wychowania jako „całożyciowego procesu kształtowania siebie i swojej osobowości”. „Zamykamy to, co za nami, ale czas otwiera też nową perspektywę” – mówił natomiast do zebranych ks. Andrzej Łysy, zwracając uwagę uczniom, że bycie w dobrej szkole to cenny dar. Następnie Zofia Paszkiewicz przybliżyła rys historyczny KSW i początki oddziału poznańskiego oraz cele stowarzyszenia.

Barbara Ziółkowska, dyrektor gimnazjum, w swoim przemówieniu nie zapomniała o tych, którzy tworzyli poznańskie szkoły KSW, wyraziła też serdeczne podziękowania obecnemu zarządowi organu prowadzącego. „Trzeba pamiętać, że tak naprawdę szkołę budują nauczyciele, rodzice i uczniowie” – dodała, zapraszając na scenę wszystkich swoich pracowników i wręczając im listy gratulacyjne. W ich obecności także Księdzu Profesorowi Edwardowi Szymankowi nadany został  honorowy tytuł Przyjaciela Szkół – „z wyrazami wdzięczności za przyjęcie nas do Domu Towarzystwa Chrystusowego w niełatwym czasie, za wieloletnią formację, za codzienną obecność”.

Zarząd Główny KSW również wręczył nagrody i dyplomy gratulacyjne. Doceniono najlepszych uczniów: w szkole podstawowej (Aleksandra Iwanowska) oraz w gimnazjum (Tomasz Karpowicz), a także zasłużonych nauczycieli (Ewa Radolak, Malwina Wolszczak, Joanna Adamska-Skwarek oraz Lidia Grochmalska – nagroda Prezesa Zarządu Głównego).

Część oficjalną domknęły, składane na ręce dyrektor Barbary Ziółkowskiej, liczne życzenia i gratulacje od przedstawicieli szkół, firm i Rady Rodziców. Błogosławiona Natalia Tułasiewicz powiedziała: Mam szczęście do przyjaciół. My też możemy tak powiedzieć.

Mamy jednak równie wielkie szczęście do uczniów, którzy ani tego dnia, ani przez cały okres przygotowań do jubileuszu, nie zawiedli. Klasy II, III, IV i V połączyły siły w przygotowaniu barwnego tańca do muzyki Michała Lorenca – Taniec Eleny (choreografia: Danuta Kisiel; przygotowanie uczniów: Anna Błachowska, Malwina Wolszczak, Danuta Kisiel). Uczennice klasy IV i V zaś recytowały wesołe rymowanki o nauczycielach.

Gimnazjaliści pod opieką Anny Komendzińskiej, nauczycielki języka polskiego, przygotowali i wystawili spektakl O niebo lepiej. W głównej roli zobaczyliśmy ucznia klasy III gimnazjum, Łukasza Kosturskiego. Towarzyszyli mu: Julia Jezierska, Dominik Łączak, Damian Stessel, Damian Drabik, Antonina Toboła, Jagoda Michalak, Zuzanna Markiewicz, Maciej Romanowski, Zuzanna Fedorowicz, Maria Komorowska, Tomasz Karpowicz oraz – w roli bł. Natalii Tułasiewicz – absolwentka naszej szkoły, Agnieszka Kuśmierz. Spektakl zakończył tytułowy utwór O niebo lepiej z repertuaru Mieczysława Szcześniaka w wykonaniu zespołu muzycznego pod kierownictwem Piotra Pawlickiego.

Prowadzący galę ks. Marcin zażartował, że częściej musimy organizować takie 10-lecia… Prawdą jest, że jubileusz gimnazjum był nie tylko uroczystym spotkaniem osób życzliwych naszym szkołom, ale także bardzo ważnym sprawdzianem dla całej szkolnej społeczności – sprawdzianem z umiejętności współpracy.

Oto linki do zdjęć:

https://goo.gl/photos/VPytyBFGELuFvbCg6

https://goo.gl/photos/ZbM9A41evg1X1ABw7