Moi Przyjaciele
życzę, aby Chrystus nauczający, cierpiący i zmartwychwstały
był dla nas wszystkich nadzieją i dobrą szkołą życia.
Niech zwycięża w nas, w naszej ojczyźnie
i w sercach ludzi na całym świecie.
Staszka