„…od księdza wymaga się,

żeby był oratorem na ambonie,

wokalistą przy ołtarzu,

psychologiem w konfesjonale,

pedagogiem w salce katechetycznej

 – a może on ma być tylko pasterzem!

Dobrym Pasterzem,

który daje życie za owce swoje.”

 

Ten znany tekst o. Honoriusza w tygodniu Dobrego Pasterza i w zestawieniu z życiem Ojca, jego pracą wśród nas, wreszcie wypadkiem i śmiercią – ma szczególną wymowę. On był dobrym Pasterzem i oddał dla nas najlepsze lata życia.

Ojciec miał świadomość, że służy wielkiej sprawie i niósł jej wielkie serce! Mamy więc potrzebę wspólnego wyrażenia wdzięczności wobec o. Honoriusza i wobec Pana Boga. Chcemy wracać do Słów, które wskazywały Drogę.

Choć w tym roku bezpośrednie spotkanie zastąpi ekran komputera, niech znów przemówią homilie Ojca, tym razem czytane przez jego uczniów i przyjaciół. Homilie te głosił Ojciec w ostatnich miesiącach życia, a więc w czasie, kiedy sam już dojrzewał do Finału. Jest to zatem Jego testament.

Kilkoro z nas przeczyta wybrane teksty lub ich fragmenty. Liczymy na to, że  inni włączą się w to czytanie i sami wcześniej wybiorą homilie. Prosimy zgłosić to na telefon Fundacji (506 664 634) lub na  maila (aleheia@eskrzynka.pl). Mamy do dyspozycji 40 minut.

Liczymy też, że uda nam się porozmawiać na temat co w nas zostało z tamtego czasu, a także – jak uczcić 60. rocznicę święceń kapłańskich Ojca.

Teksty homilii znaleźć można na stronie Fundacji: Honoriusz.op.org.pl

Link do spotkania: us04web.zoom.us us04web.zoom.us

Uwaga! żeby się połączyć, trzeba mieć pocztę z gmail.com

Zapraszamy!!!!

 

Program rocznicowych wydarzeń:

17 kwietnia – rocznica wypadku

godz. 17.00 Msza święta w Wylatowie

8 maja – rocznica śmierci

godz. 17.00 Msza św. u Dominikanów w Poznaniu

15 czerwca – 60. rocznica święceń kapłańskich o. Honoriusza

godz. 17.00 Msza św. u Dominikanów w Poznaniu

8 maja i 15 czerwca godz. 20.00 – Spotkanie Przyjaciół o. Honoriusza i Fundacji on-line

Czytamy wspólnie homilie o. Honoriusza