W holu szkoły skromnie czeka na Boże Narodzenie, by rozbłysnąć Jego Światłem