Wykład Piotra Strzykały, który odbył się 5 lutego 2020 r. w Domu Chrystusowców zainaugurował cykl spotkań formacyjnych poświęconych wielkiemu Polakowi, Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.