Pani Danuta Prouse o swojej pracy misyjnej w Czadzie…

W maju, w ramach spotkań formacyjnych w Domu Chrystusowców, Pani Danuta Prouse opowiedziała o swojej pracy misyjnej w Czadzie. Pani Danuta w Czadzie spędziła rok, poznała zatem codzienne życie tamtejszych mieszkańców, ich radości i troski. Zwróciła uwagę uczestników na duże potrzeby tamtejszej ludności – zwłaszcza dzieci, które można wspomagać poprzez …