Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska o Bożym Miłosierdziu…

Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska o Bożym Miłosierdziu, to temat spotkania formacyjnego, które odbyło się 2 grudnia 2015 r. w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Tym razem prelekcję wygłosiła siostra dr Gabriela Janikula. Siostra odniosła się także do słów Ojca Świętego Franciszka, który wielokrotnie podkreśla, że w Roku …