W dniach 13-14 kwietnia 2015 r. odbyła się na Jasnej Górze, Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich z udziałem pedagogów szkolnych. Temat Konferencji: Rodzina i wychowanie – wybrane zagadnienia. Poznański oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, reprezentowała Wiceprezes Stowarzyszenia, pani mgr Barbara Ziółkowska.
Wykłady:
– Ks. dr Przemysław Drąg, Rada KEP ds. Rodziny, „Kondycja rodziny w Polsce”
– Ks. Bp Roman Pindel, Biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej, „Aby być świadkiem Chrystusa: Kompetencja i wiara, konferencja formacyjna”
– Prof. dr hab. Michał Królikowski, „Wykład nt. Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konsekwencje dla rodziny, szkoły, wychowania”
Na konferencji ponadto podjęto temat:
„Ochrona dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem seksualnym. Zadania szkoły”:
– Dr Monika Sajkowska, socjolog, Prezes Fundacji Dzieci Niczyje
– Mgr Jolanta Zmarzlik, pedagog-terapeuta, Fundacja Dzieci Niczyje