Świadectwa o Bożym Miłosierdziu

W pierwszą środę miesiąca w Domu Chrystusowców dla Polonii Zagranicznej w ramach stałego cyklu formacyjnego członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców mogli wysłuchać wyjątkowego świadectwa Pana Tomasza Ratajczaka, który opowiedział uczestnikom o doświadczeniu Bożego Miłosierdzia w jego życiu.

SPOTKANIE OPŁATKOWE

W czwartek 14 stycznia w Domu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu miało miejsce spotkanie opłatkowe członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ksiądz rektor Andrzej Łysy. Po mszy wszyscy zaproszeni goście obejrzeli jasełka przygotowane przez uczniów klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej nr …

Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska o Bożym Miłosierdziu…

Jan Paweł II i św. Faustyna Kowalska o Bożym Miłosierdziu, to temat spotkania formacyjnego, które odbyło się 2 grudnia 2015 r. w Domu Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu. Tym razem prelekcję wygłosiła siostra dr Gabriela Janikula. Siostra odniosła się także do słów Ojca Świętego Franciszka, który wielokrotnie podkreśla, że w Roku …

„Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej”

„Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej” to temat spotkania, które odbyło się 4 listopada 2015 roku w ramach cyklu spotkań „Oni żyli w prawdzie”. Tym razem gościliśmy Pana Eugeniusza Jarosika -wybitnego eksperta prawa farmaceutycznego, managera ds. komunikacji Naczelnej Izby Aptekarzy, członka zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członka zarządu KSW.

Z życia Arcybiskupa Antoniego Baraniaka…

7 października 2015 roku Jolanta Hajdasz – dziennikarka , autorka filmu „Zapomniane męczeństwo” była gościem spotkania formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu. Znana dziennikarka przedstawiła wiele niepublikowanych informacji dotyczących życia Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Życie biskupa naznaczone zostało wieloma cierpieniami, które zgotował ówczesny system, mimo to pozostał niezłomny do końca. …

Poświęcenie obrazu Patronki

     1 września 2015 r. podczas uroczystego poświęcenia nowego budynku Publicznego Liceum im. bł. Natalii Tułasiewicz oraz Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu, Kardynał Zenon Grocholewski poświęcił obraz Patronki naszych szkół i przedszkola. Kardynał Grocholewski przesłał także swoje błogosławieństwo dla całej społeczności naszych szkół.    Obraz bł. Natalii …

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich – Jasna Góra, 20 sierpnia 2015 r.

Nauczanie, a ogólniej wychowanie, jest wyrazem miłości Chrystusa i pierwszym z dzieł miłosierdzia duchowego, należących do zadań Kościoła Benedykt XVI 20 sierpnia, podczas tegorocznych wakacji, Pani Dyrektor mgr Barbara Ziółkowska uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Myśl przewodnia, cytat z nauczania Benedykta XVI, był inspiracją dyskusji …