Wielkanoc 2023

Triduum Paschalne ma sens tylko z perspektywy Zmartwychwstania         „Zbawienie przyszło przez Krzyż…” Radości i Nadziei płynącej z Pustego Grobu Życzą Dyrekcja Szkół i Zarząd KSW