Zwyczaj wymienianek (wypominków) wywodzi się z liturgii eucharystycznej starożytnego Kościoła, a w średniowieczu od Francji rozprzestrzenił się na cały Kościół.

Związane z Eucharystią wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przekroczył już granicę śmierci.

Modląc się za dusze zmarłych pokazujemy jedność Kościoła na ziemi z członkami, którzy oczekują na wejście do domu Ojca. Wierzymy, że nasze błagania  przyczyniają się do zgładzenia ich grzechów. Natomiast w odniesieniu do zmarłych, którzy już są w niebie, wzmacniają ich wstawiennictwo za nas przed Bogiem.

Z wielką i szczególną wdzięcznością wspominamy wieloletniego Duszpasterza KSW śp. Ks. gen. Edwarda Szymanka. Niech mu Bóg da niebo, a nam jego wstawiennictwo.

Módlmy się, aby członkowie KSW, którzy żyli z nami przez wiele lat, byli szczęśliwi w zjednoczeniu z Bogiem i polecajmy im sprawy Stowarzyszenia, a przede wszystkim uczniów szkół KSW w Poznaniu. Niech ich chroni i wspomaga modlitwa Tych, którzy całym życiem służyli sprawie wychowania człowieka.

 

Wymienianki

śp. ks. Edward Szymanek TChr

śp.  Helena Blumel

śp.  Maria Bosacka

śp.  Teresa Jędruszek

śp.  Irena Ograbek

śp.  Ewa Ozimek

śp.  Janina Pająk

śp.  Emilia Ratajczyk

śp.  Witalisa Wachowiak

śp.  Urszula Wachowska

śp.  Iwo Werschler

śp. Janina Okupniak-Hoffmanowa

śp. Anna Scheffner