W poniedziałek 29 stycznia 2018 roku ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki odwiedził szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy ul. Mińskiej 32 w Poznaniu. Ponadgodzinna wizyta duszpasterska zapisała się w naszych sercach i pozostanie w naszej pamięci. Było to przeżycie duchowe i ważny znak nie tylko dla całej społeczności szkolnej, ale także dla naszego stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy księdzu arcybiskupowi za przyjęcie zaproszenia na spotkanie z naszymi uczniami i nauczycielami oraz za nieustanną życzliwość, jaką otacza szkoły prowadzone przez KSW.

Podczas wizyty arcybiskup metropolita poznański spotkał się również z przedstawicielami Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu – prezesem Zarządu Eugeniuszem Jarosikiem, wiceprezesem i dyrektorem szkół Barbarą Ziółkowską oraz sekretarzem Zarządu Stanisławą Borowczyk. Ksiądz arcybiskup został poinformowany o działalności naszego stowarzyszenia, także o sytuacji szkół KSW przy ul. Mińskiej w Poznaniu.

Opracował EJ