„Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej”

„Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej” to temat spotkania, które odbyło się 4 listopada 2015 roku w ramach cyklu spotkań „Oni żyli w prawdzie”. Tym razem gościliśmy Pana Eugeniusza Jarosika -wybitnego eksperta prawa farmaceutycznego, managera ds. komunikacji Naczelnej Izby Aptekarzy, członka zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, członka zarządu KSW.

Z życia Arcybiskupa Antoniego Baraniaka…

7 października 2015 roku Jolanta Hajdasz – dziennikarka , autorka filmu „Zapomniane męczeństwo” była gościem spotkania formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu. Znana dziennikarka przedstawiła wiele niepublikowanych informacji dotyczących życia Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Życie biskupa naznaczone zostało wieloma cierpieniami, które zgotował ówczesny system, mimo to pozostał niezłomny do końca. …

Poświęcenie obrazu Patronki

     1 września 2015 r. podczas uroczystego poświęcenia nowego budynku Publicznego Liceum im. bł. Natalii Tułasiewicz oraz Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu, Kardynał Zenon Grocholewski poświęcił obraz Patronki naszych szkół i przedszkola. Kardynał Grocholewski przesłał także swoje błogosławieństwo dla całej społeczności naszych szkół.    Obraz bł. Natalii …

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich – Jasna Góra, 20 sierpnia 2015 r.

Nauczanie, a ogólniej wychowanie, jest wyrazem miłości Chrystusa i pierwszym z dzieł miłosierdzia duchowego, należących do zadań Kościoła Benedykt XVI 20 sierpnia, podczas tegorocznych wakacji, Pani Dyrektor mgr Barbara Ziółkowska uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich na Jasnej Górze. Myśl przewodnia, cytat z nauczania Benedykta XVI, był inspiracją dyskusji …

„Ojciec Honoriusz – osoba konsekrowana w służbie człowiekowi”

„Ojciec Honoriusz – osoba konsekrowana w służbie człowiekowi” to temat kolejnego spotkania formacyjnego, które odbyło się 2 września 2015 r. w domu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu przy ul. Panny Marii 4. Ks. prof. Edward Szymanek TChr podjął tematykę życia konsekrowanego, natomiast Stanisława Borowczyk – Prezes Fundacji im. …

Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich

W dniach 13-14 kwietnia 2015 r. odbyła się na Jasnej Górze, Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich z udziałem pedagogów szkolnych. Temat Konferencji: Rodzina i wychowanie – wybrane zagadnienia. Poznański oddział Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz, reprezentowała Wiceprezes Stowarzyszenia, pani mgr Barbara Ziółkowska. Wykłady: – Ks. dr Przemysław Drąg, …

Jubileusz ks. prof. Edwarda Szymanka

W kwietniu ks. prof. Edward Szymanek obchodził jubileusz kapłaństwa. 10 kwietnia w Domu Chrystusowców członkowie Zarządu KSW spotkali się z Księdzem Profesorem, by podziękować za wieloletnią posługę duszpasterską i opiekę duchową, którą przez wiele lat sprawował nad Stowarzyszeniem. To wyjątkowe spotkanie było okazją do wielu wspaniałych wspomnień, refleksji i przedstawienia …