Wielkopostny dzień skupienia w Morasku

Wielkopostny dzień skupienia w Morasku. Spotkanie rozpoczęło się Drogą Krzyżową prowadzoną przez ks.dra Pawła Malczewskiego, który wygłosił konferencję i odprawił Mszę Świętą. Na zakończenie uczestnicy wspólnie odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zawsze jest to dobry czas spotkań, rozmów i spacerów po pięknej okolicy dla członków stowarzyszenia.

Spotkanie formacyjne KSW, 5.03.2020

Spotkanie formacyjne KSW, 5.03.2020 Prymas  Stefan Wyszyński:  Sumienie prawe. U podstaw odnowy życia narodowego Pallotinum 1981, Poznań. Wprowadzenie : Patron na nasze czasy. August Hlond, Stefan Wyszyński, Jan Paweł II. Prorocy, którzy wskazali Polakom reguły osiągania zwycięstwa na drodze do świętości,   w wymiarze nie tylko indywidualnym,  ale  też wspólnotowym – …