Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

wiele Radości i Nadziei płynących z Pustego Grobu,

dla całej społeczności Szkół KSW

życzy

Zarząd KSW w Poznaniu