7 października uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnik zainaugurowano nowy rok formacyjno-akademicki 2023/2024 w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Homilię wygłosił Dziekan Wydziału Teologicznego UAM, ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, który przywołał słowa św. Josemarii Escrivy: Powołanie to największa łaska, jaką Pan Bóg mógł cię obdarzyć. Okaż mu swoją wdzięczność. Wskazał on zarazem, że pierwszym zadaniem powołanego jest głoszenie Słowa Bożego, a nagrodą za realizację tej misji jest radość z naszych imion zapisanych w niebie. Podkreślił on, że zgodnie ze słowami Apostoła Narodów, św. Pawła z Tarsu, wiara rodzi się ze słuchania. Ksiądz profesor przytoczył również słowa Założyciela, kardynała Augusta Hlonda, że bez ducha ofiary nie sposób dokonać wielkich rzeczy w życiu osoby powołanej, jak i w życiu Kościoła.

Druga część uroczystości odbyła się w auli Domu Głównego. Odśpiewano hymn Gaude, Mater Polonia, a słowa przywitania skierował do uczestników Rektor Seminarium Towarzystwa Chrystusowego, ks. dr Jan Hadalski SChr. Sprawozdanie natomiast przedstawiał ks. dr Paweł Jasina SChr. Symbolicznym akcentem wydarzenia, było odśpiewanie pieśni Gaudeamus igitur.  W tym roku wykład inauguracyjny wygłosił ks. dr Łukasz Wacław SChr, Sekretarz Generalny Towarzystwa Chrystusowego i wykładowca seminarium. Podkreślił w nim troskę Kościoła        o migrantów katolickich Kościołów wschodnich. Podczas uroczystości głos zabrali również: Dziekan alumnów, kl. Kamil Smyk SChr, Dziekan Wydziału Teologicznego UAM, ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik SChr.

Od roku akademickiego 2023/2024, klerycy naukę rozpoczynają na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu razem z klerykami seminariów diecezjalnych  z Poznania, Kalisza, Bydgoszczy i Gniezna, członkami zakonów i stowarzyszeń życia apostolskiego – franciszkanami, karmelitami bosymi i filipinami oraz osobami świeckimi.

W nowym roku formacyjno-akademickim 2023/2024 społeczności akademickiej będą przyświecać słowa Czcigodnego Sługi Bożego, kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski         i Założyciela Towarzystwa Chrystusowego:

Nowe czasy, nowe zadania, nowe formy pracy – ale duch ten sam powinien pozostać, tylko pogłębiony, konsekwentniej w życiu realizowany.