2 marca 2023 r. Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich. Program obejmuje m. in. „Ideologiczne zagrożenia i wyzwania dla formacji katolickiej. Korzenie błędów, poszukiwanie odpowiedzi. mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Luris. Wystąpienie Gościa – Pana prof. dr. hab. Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki. Wykład mec. Rafała Dorosińskiego z Ordo Luris „Statut szkoły katolickiej jako gwarancja wyznaniowego programu wychowawczego” oraz wykład Dyrektora Centrum Formacji Duchowej w Krakowie „Jaka relacja taka formacja. Od osobistej relacji z Jezusem do formacji innych. Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej.