Z przykrością zawiadamiamy, że 10 listopada odszedł do Domu Ojca ogólnopolski Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Dariusz  Przyłas. Msza Święta żałobna odbędzie się 14 listopada o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w Lublińcu. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Lublińcu.

Śp. Dariusz pozostanie w naszej pamięci jako człowiek bardzo zaangażowany w rozwój szkół i Stowarzyszenia, uważnie i życzliwie słuchający oraz to, że ważne decyzje podejmował po ich przemyśleniu i rozważeniu na modlitwie.

Rodzinie oraz Współpracownikom, z którymi tworzył szkołę i Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, składamy wyrazy współczucia i łączymy się w żalu.

Wierzymy, że śp. Dariusz już jest w Domu Ojca, a Msza św. o Jego pełne zjednoczenie z Bogiem odbędzie się w kaplicy Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu.

 

Dyrekcja Szkół KSW oraz członkowie KSW w Poznaniu