WYMIENIANKI NAUCZYCIELSKIE

Zwyczaj wymienianek (wypominków) wywodzi się z liturgii eucharystycznej starożytnego Kościoła, a w średniowieczu od Francji rozprzestrzenił się na cały Kościół. Związane z Eucharystią wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przekroczył już granicę śmierci. Modląc się za dusze zmarłych pokazujemy jedność Kościoła na …