Przedstawiciele Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Oddział w Poznaniu – prezes Zarządu Eugeniusz Jarosik i wiceprezes Zarządu Barbara Ziółkowska – spotkali się z Ministrem Edukacji Narodowej Dariuszem Piontkowskim. Spotkanie odbyło w dniu 7 sierpnia 2019 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie. W rozmowie uczestniczył przedstawiciel departamentu współpracy z samorządem terytorialnym.

Głównym tematem rozmów były problemy związane z finansowaniem szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Prezes Zarządu KSW Oddział w Poznaniu i członek Zarządu Głównego Eugeniusz Jarosik podkreślił, że Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców jest bardzo zainteresowane odbudową autorytetu zawodu nauczyciela i szkoły jako instytucji, w związku z czym poprosił o zapraszanie przedstawicieli KSW do udziału we wszelkich ogólnopolskich debatach na temat zmian w systemie oświaty.

Przedstawiciele KSW zaprosili Ministra Edukacji Narodowej do odwiedzenia poznańskich szkół KSW. Minister Dariusz Piontkowski przekazał uczniom i nauczycielem tych szkół serdeczne pozdrowienia.

Eugeniusz Jarosik, minister Dariusz Piontkowski i Barbara Ziółkowska oraz uczennica szkoły KSW w Poznaniu Klaudyna, która złożyła ministrowi życzenia w imieniu uczniów szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców