5 października 2016 r. w ramach spotkań formacyjnych dla nauczycieli  w Domu Chrystusowców gościliśmy dra Michała Białkowskiego, pracownika naukowego Wydziału  Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Pod redakcją Michała Białkowskiego na rynku wydawniczym ukazała się m.in. książka jakiej dotąd brakowało w literaturze naukowej i popularno-naukowej dotyczącej Soboru Watykańskiego II. Jest nią praca zbiorowa „Studia Soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II”. Redaktor w liczącym blisko 800 stron tomie  podjął się niezwykle ambitnego zadania, zebrał 26 tekstów dotyczących historii i recepcji Soboru Watykańskiego II. Jak podkreślał, miłym zwieńczeniem lektury jest ciekawa i starannie przygotowana wkładka zdjęciowa zawierająca oryginalne, niepublikowane dotąd zdjęcia polskich ojców Soboru Watykańskiego II. Książka mimo ściśle naukowego tematu jest publikacją dotykającą wciąż ważnego w Kościele Powszechnym i w Kościele w Polsce tematu.  Podczas spotkania dr Białkowski w pasjonujący sposób omówił  genezę i historię Soboru, a także odpowiedział na liczne pytania audytorium.

LINK DO WYKŁADU