Gościliśmy doktora Michała Białkowskiego….

5 października 2016 r. w ramach spotkań formacyjnych dla nauczycieli  w Domu Chrystusowców gościliśmy dra Michała Białkowskiego, pracownika naukowego Wydziału  Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Pod redakcją Michała Białkowskiego na rynku wydawniczym ukazała się m.in. książka jakiej dotąd brakowało w literaturze naukowej i popularno-naukowej dotyczącej Soboru …