Z OKAZJI ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

RADOŚCI I POKOJU

DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ I ICH RODZIN
ŻYCZY
ZARZĄD KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW