W czwartek 14 stycznia w Domu Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu miało miejsce spotkanie opłatkowe członków Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.
Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ksiądz rektor Andrzej Łysy. Po mszy wszyscy zaproszeni goście obejrzeli jasełka przygotowane przez uczniów klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 KSW pod kierunkiem Pani Lidii Grochmalskiej. Wśród licznych gości nie mogło zabraknąć ks. prof. Edwarda Szymanka, ks. rektora Andrzeja Łysego, księży Chrystusowców i kleryków. W tym roku w uroczystości wzięły także udział Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Pani Barbara Miczko-Malcher oraz Pani Izabella Lorenc z NSZZ.
Zebranych powitali prezes KSW prof. Piotr Grochmalski i wiceprezes Barbara Ziółkowska. Wyjątkowemu spotkaniu towarzyszyło kolędowanie, modlitwa oraz tradycyjne składanie życzeń. Na zakończenie prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim za udział oraz przedstawił harmonogram spotkań formacyjnych, które w tym roku odbywać się będą pod hasłem „Chrzest i miłosierdzie…”.
W spotkaniu wzięło udział 80 osób.