Niebo Ziemi, Niebu Ziemia
wszyscy wszystkim ślą życzenia…

Ślemy i my:
Niech Pokój, Prawda i Miłość
staną się udziałem świata, narodów i każdego z nas!
Żebyśmy chcieli i umieli dokładać do tego naszą pracę
i modlitwę…

A Narodzony i Jego Rodzice
– niech błogosławią!

Dyrekcja i Zarząd KSW